ISSN No : 2319-7935 (Print)
2319-7943 (Online)For Authors:
For Readers:
Article Details ::
Article Name :
भारतातील पैशाचे विमुद्रीकरण : कारणे आणि परिणाम
Author Name :
प्रा. डॉ. सुरेश दगडू पाटील
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ISRJ-513
Article URL :
Author Profile
Abstract :
भारतात स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर बरेच झालेले दिसून येतात. परंतु त्यात सातत्याचा अभाव दिसून येतो. म्हणून अर्थव्यवस्था आज विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाते. भारताच्या आर्थिक विकासाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली ती १९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणाने.
Keywords :
  • भारतातील पैशाचे विमुद्रीकरण
Seminar/Conference
Social Network:
Recent Updates:
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox.