ISSN No : 2319-7935 (Print)
2319-7943 (Online)For Authors:
For Readers:
Article Details ::
Article Name :
21 व्या शतकातील महिला उद्योजकता व शक्ती
Author Name :
प्रा. डॉ. आर. एम. सरोदे , प्रा. एन. ई. भंगाळे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ISRJ-478
Article URL :
Author Profile
Abstract :
उद्योजकता हे महिलांच्या कतृत्वाचे क्षेत्र नव्हे, महिला उद्योजक होवू शकत नाहीत. ही भारतीय समाजमनात अजूनही काही प्रमाणात असलेली एक धारणा आहे. महिलांना उद्योजक बनण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी अनेक शक्ती कार्यरत आहे. काही महिला पतिच्या मृत्यूमुळे,
Keywords :
  • 21 व्या शतकातील
  • महिला उद्योजकता व शक्ती
Seminar/Conference
Social Network:
Recent Updates:
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox.