ISSN No : 2319-7935 (Print)
2319-7943 (Online)For Authors:
For Readers:
Article Details ::
Article Name :
खामगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यावसायिक व आर्थिक उलाढालीचा अभ्यास
Author Name :
महेश चंद्रभान डाबरे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ISRJ-315
Article URL :
Author Profile
Abstract :
भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषी प्रधान अर्थव्यवस्था आहे. शेतक-यांच्या हितासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विविध योजनांची अमलबजावणी करते.कृषी उत्पन्न बाजार समिती हा त्याचाच एक भाग आहे. शेतकरी आपला माल बाजार समिती मध्ये आणून विकतात.त्याठिकाणी संपूर्ण नियमांचे पालन होते.
Keywords :
  • कृषी उत्पन्न
  • बाजार समिती
  • भारतीय अर्थव्यवस्था
  • आर्थिक उलाढाल
Seminar/Conference
Social Network:
Recent Updates:
Best Viewed in IE7+, Chrome, Mozilla Firefox.